Pod koniec czerwca br. zakończymy realizację zadania powierzonego przez GCZ i Miasto Gdynia

Pod koniec czerwca br. zakończymy realizację zadania powierzonego przez GCZ i Miasto Gdynia

  • 2024.06.10
Fundacja Zdrowiej pod koniec czerwca zakończy realizację zadania „Poprawa sprawności fizycznej i wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami”. Projekt finansowany jest przez Gdyńskie Centrum Zdrowia oraz miasto Gdynia, zaś wsparcia Fundacji Zdrowiej w realizacji zadania udzieliło Centrum Medyczne Morska.

Do udziału w nim zaprosiliśmy tym razem 34. mieszkanki i mieszkańców Gdyni, którzy zmagają się z niepełnosprawnościami i posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Podczas realizacji zdania skupiliśmy się na indywidualnych potrzebach tych osób. Wiemy, że lekarze i fizjoterapeuci CM MORSKA bardzo mocno angażowali się, by terapie przynosiły jak najlepsze rezultaty.Fundacja Zdrowiej współpracuje z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów Centrum Medycznego Morska: fizjoterapeutów, osteopatów, a także lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz psychologów i neurologopedów, którzy przeprowadziwszy diagnozę potrzeb i przygotowują indywidualny program ćwiczeń, zabiegów i terapii prowadzących do poprawy sprawności fizycznej i mentalnej. W zakresie zadań planowane są działania m.in.: ćwiczenia z fizjoterapeutą, konsultacje z lekarzami specjalistami oraz terapeutami wspomagającymi m.in. neurologopedami i psychologami.

Ogłoszono kolejną edycję konkursu na realizację zadania „Poprawa sprawności fizycznej i wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami” od sierpnia do grudnia br, do którego także przystąpimy. Liczymy, że w kolejnej edycji pula pacjentów, którym będziemy mogi pomóc wraz z CM MORSKA będzie większa - prosimy trzymac kciuki! smiley

Zapraszamy wszystkie osoby (mieszkańcy Gdyni), w tym także dzieci, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, chcące skorzystać z dostępnych programów rehabilitacyjnych do wypełnienia ankiety, która jest dostępna pod adresem (kliknij): www.FundacjaZdrowiej.pl/ankieta