O fundacji

Fundacja Zdrowiej zgodnie ze swoim statutem wspiera działania m.in. prozdrowotne i edukacyjne. Mimo krótkiej historii wyszła z inicjatywą i w listopadzie oraz grudniu 2022 zajęła się organizacją kilku bezpłatnych akcji wraz z CM MORSKA skierowanych do mieszkańców Gdyni i lekarzy:

Bezpłatne konsultacje doradcy laktacyjnego, położnej, neurologopedy, terapeuty integracji sensorycznej i dietetyka

Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutów dla dorosłych Bezpłatne konsultacje - Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa i diagnostyka obrzęku tłuszczowego

Bezpłatne konsultacje dzieci podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wcześniaka realizowany przez zespół Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka ze Szpital św Wojciecha Copernicus PL Sp z o.o

Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dzieci 0-12 miesięcy Bezpłatne wykłady dla lekarzy pediatrów z Gdyni z zakresu diagnozowania w kierunku integracji sensorycznej, neurologopedii oraz rehabilitacji dzieci w wieku od 0 do 16 lat.

Prezes fundacji: lek. med. Anna Białecka, specjalista rehabilitacji medycznej

Nasze cele

 1. propagowanie zdrowego trybuj życia
 2. propagowanie i organizacja badań profilaktycznych
 3. działanie na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, uzależnionych i wykluczonych społecznie w tym prowadzenie działalności terapeutycznej
 4. organizacja opieki i udzielanie świadczeń zdrowotnych dla wszystkich potrzebujących
 5. udzielanie pomocy cudzoziemcom, uchodźcom i migrantom
 6. działania na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji oraz reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych, oraz zagrożonych wykluczeniem, a także cudzoziemców, uchodźców i migrantów
 7. promocja i organizacja wolontariatu
 8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 9. działalność oświatowa i edukacyjna i informacyjna dotycząca profilaktyki i zdrowego trybu życia
 10. współdziałanie z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia
 11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów i personelu medycznego w zakresie profilaktyki i udzielania świadczeń zdrowotnych
 12. wspieranie i propagowanie kultury fizycznej
 13. prowadzenie działalności naukowej i badawczej